Camera hội nghị truyền hình AVer VC520+

Liên hệ

Thiết bị hội nghị truyền hình Camera hội nghị truyền hình AVer VC520+ chuyên nghiệp để hội họp từ xa trong các phòng họp vừa và lớn.

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2

Gọi lại cho tôi

Nhận báo giá