Màn hình tương tác thông minh Newline TT-6518RS 9
Màn hình tương tác thông minh Newline TT-6518RS 10
Màn hình tương tác thông minh Newline TT-6518RS 11
Màn hình tương tác thông minh Newline TT-6518RS 12
Màn hình tương tác thông minh Newline TT-6518RS 13
Màn hình tương tác thông minh Newline TT-6518RS 14
Màn hình tương tác thông minh Newline TT-6518RS 15

Màn hình tương tác thông minh Newline TT-6518RS

Liên hệ

Màn hình tương tác Newline TT-6518RS với thiết kế khung mỏng nhẹ, hệ thống Windows và hỗ trợ hệ điều hành tích hợp, các công cụ nhúng và giao diện người dùng được cá nhân hóa. Đây là giải pháp hoàn hảo để hợp tác liền mạch trong giảng dạy tại trường học và cả trong thuyết trình văn phòng.

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2

Gọi lại cho tôi

Nhận báo giá