Màn hình tương tác thông minh Newline X9 9
Màn hình tương tác thông minh Newline X9 10
Màn hình tương tác thông minh Newline X9 11
Màn hình tương tác thông minh Newline X9 12
Màn hình tương tác thông minh Newline X9 13
Màn hình tương tác thông minh Newline X9 14
Màn hình tương tác thông minh Newline X9 15

Màn hình tương tác thông minh Newline X9

Liên hệ

Màn hình tương tác thông minh TRUTOUCH X series X9 86″ giúp cuộc họp của bạn hiệu quả hơn. Độ phân giải 4K UHD đồng thời tích hợp hai camera góc rộng 1080p hỗ trợ các cuộc hộp hội nghị truyền hình trực tuyến có thể nhìn thấy từ mọi nơi trong phòng. Hai máy ảnh, một dãy micro và loa, tất cả được tích hợp hoàn hảo vào màn hình tương tác. Làm tăng năng suất các cuộc họp trực tuyến.

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2

Gọi lại cho tôi

Nhận báo giá