Máy chiếu Vivitek D756USTi - Máy chiếu tương tác 11
Máy chiếu Vivitek D756USTi - Máy chiếu tương tác 12
Máy chiếu Vivitek D756USTi - Máy chiếu tương tác 13
Máy chiếu Vivitek D756USTi - Máy chiếu tương tác 14
Máy chiếu Vivitek D756USTi - Máy chiếu tương tác 15
Máy chiếu Vivitek D756USTi - Máy chiếu tương tác 16
Máy chiếu Vivitek D756USTi - Máy chiếu tương tác 17
Máy chiếu Vivitek D756USTi - Máy chiếu tương tác 18
Máy chiếu Vivitek D756USTi - Máy chiếu tương tác 19

Máy chiếu Vivitek D756USTi – Máy chiếu tương tác

Liên hệ

Máy chiếu Vivitek D756USTi có cường độ sáng 3300 Ansi Lumens, độ phân giải thực WXGA (1280 x 800).

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2

Gọi lại cho tôi

Nhận báo giá