Máy chiếu Vivitek HK2288 - 4K 11
Máy chiếu Vivitek HK2288 - 4K 12
Máy chiếu Vivitek HK2288 - 4K 13
Máy chiếu Vivitek HK2288 - 4K 14
Máy chiếu Vivitek HK2288 - 4K 15
Máy chiếu Vivitek HK2288 - 4K 16
Máy chiếu Vivitek HK2288 - 4K 17
Máy chiếu Vivitek HK2288 - 4K 18

Máy chiếu Vivitek HK2288 – 4K

Liên hệ

Máy chiếu Vivitek HK2288 – 4K có cường Độ sáng 2000 Ansi lumens, độ phân giải thực UHD 4K (3840 x 2160).

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2

Gọi lại cho tôi

Nhận báo giá