Thiết bị hội nghị truyền hình AVer EVC130

Liên hệ

Tổng quan Thiết bị hội nghị truyền hình AVer EVC130 là hệ thống hội nghị truyền hình đơn điểm, eCam Focus với góc rộng siêu rộng 88°.

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2

Gọi lại cho tôi

Nhận báo giá