Thiết bị hội nghị truyền hình AVer SVC500 7
Thiết bị hội nghị truyền hình AVer SVC500 8
Thiết bị hội nghị truyền hình AVer SVC500 9
Thiết bị hội nghị truyền hình AVer SVC500 10

Thiết bị hội nghị truyền hình AVer SVC500

Liên hệ

Nâng tầm khả năng cộng tác bằng thiết bị hội nghị truyền hình thế hệ mới. SVC500 được thiết kế theo phong cách Orbit.

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2

Gọi lại cho tôi

Nhận báo giá