Máy chấm công Ronald Jack RJ4200

4.600.000

  • Số nhân viên quản lý: 5,000 User
  • Số vân tay: 5000
  • Màn hình: Màn hình LCD màu 2.8″
  • Số thẻ: 5000
  • Số mật khẩu: 5000
  • Số lượt chấm công: 200,000
  • Kết nối Wifi: Có
  • Kiểm soát cửa: Có

Có sẵn

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2

Gọi lại cho tôi

Nhận báo giá