Màn hình tương tác thông minh Newline X6 9
Màn hình tương tác thông minh Newline X6 10
Màn hình tương tác thông minh Newline X6 11
Màn hình tương tác thông minh Newline X6 12
Màn hình tương tác thông minh Newline X6 13
Màn hình tương tác thông minh Newline X6 14
Màn hình tương tác thông minh Newline X6 15

Màn hình tương tác thông minh Newline X6

Liên hệ

TRUTOUCH X series Newline X6 65″ giúp cuộc họp của bạn hiệu quả hơn. Độ phân giải 4K UHD đồng thời tích hợp hai camera góc rộng 1080p hỗ trợ các cuộc hộp hội nghị truyền hình trực tuyến có thể nhìn thấy từ mọi nơi trong phòng. Hai máy ảnh, một dãy micro và loa, tất cả được tích hợp hoàn hảo vào màn hình tương tác. Làm tăng năng suất các cuộc họp trực tuyến.

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2

Gọi lại cho tôi

Nhận báo giá