Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q38 13
Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q38 14
Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q38 15
Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q38 16
Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q38 17
Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q38 18
Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q38 19
Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q38 20
Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q38 21
Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q38 22
Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q38 23

Máy chiếu mini Vivitek Qumi Q38

Liên hệ

Máy chiếu Vivitek Qumi Q38 có cường độ sáng: 600 ANSI lumens, độ phân giải thực: 1080p (1920 x 1080).

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2

Gọi lại cho tôi

Nhận báo giá