Thiết bị hội nghị truyền hình AVER SVC100

Liên hệ

AVER SVC100 Nâng tầm khả năng cộng tác bằng thiết bị họp trực tuyến thế hệ mới. Là một thiết bị trong hệ thống hội nghị truyền hình điểm – điểm.

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2

Gọi lại cho tôi

Nhận báo giá